BEDRIJFSEIGENAREN - Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen en wat kost het?

Na een vrijblijvend en direct kennismakingsgesprek aan de slag!
Om het EVOKE-traject goed in te kunnen vullen zijn circa vijf gesprekken nodig. Deze kunnen variëren van 1,5 uur tot 2 uur. Hierbij nemen we ook het Business Model Canvas model ter hand om de stand van zaken binnen je onderneming helder te krijgen. Vanuit deze gesprekken komen we tot je levensdoel en op welke wijze je dat wilt invullen en hoe je de hindernissen kunt nemen.

De gesprekken doe ik het liefst op een plek waar je jezelf op je gemak voelt.
Van belang is dat we in een rustige omgeving met elkaar kunnen werken.

Als tarief wordt een uurtarief van €110,- gehanteerd, excl. BTW en eventuele reiskosten.

De uitvoering van de verandering:
Bij vele ondernemers blijft het tijdsprobleem een lastig traject om grip op te krijgen. In de praktijk van de dag kost het ondernemen zoveel tijd dat weinig overblijft om binnen het bedrijf de bedrijfsvoering aan te passen. Om de realisatie ook daadwerkelijk concreet en ingevoerd te krijgen, kan ik meehelpen aan deze belangrijke fase, om te voorkomen dat wensen in de lucht blijven ‘hangen’..

Na de aanpassingen binnen het bedrijf is het mogelijk dat review, updates of herijkingen plaatshebben in korte gerichte gesprekken. Een review zal naar mijn idee eens per anderhalf jaar plaatshebben, eventueel eerder indien grote ontwikkelingen hebben plaats gevonden.
Bij dit maatwerk traject kijken we iedere keer opnieuw naar de uren inzet.

KLANKBORD GESPREKKEN
Jaarabonnement: start van de begeleiding met 2 gesprekken om de visie en doelen helder te krijgen, daarna iedere 2de maand een update / ontwikkeling gesprek.

De uitvoering van de verandering:
Bij vele ondernemers blijft het tijdsprobleem een lastig traject om grip op te krijgen. In de praktijk van de dag kost het ondernemen zoveel tijd dat weinig overblijft om binnen het bedrijf de bedrijfsvoering aan te passen. Om de realisatie ook daadwerkelijk concreet en ingevoerd te krijgen kan ik meehelpen aan deze belangrijke fase, om te voorkomen dat wensen in de lucht blijven ‘hangen’..

Na deze gesprekken is het mogelijk dat review, updates of herijkingen plaatshebben in korte gerichte gesprekken. Een review zal naar mijn idee eens per maximaal anderhalf jaar plaatshebben, eventueel eerder indien grote ontwikkelingen hebben plaats gevonden in het leven van de klant en zijn onderneming.
Bij dit maatwerk traject kijken we iedere keer opnieuw naar de uren inzet.

KLANKBORD GESPREKKEN

Jaarabonnement: start van de begeleiding met 2 gesprekken om de visie en doelen helder te krijgen,
daarna iedere 2de maand een update / ontwikkeling gesprek.