Individueel

Doelen, mogelijkheden, wensen en geld: hand-in-hand op pad​

Het leven gaat snel. We werken hard aan onze carrière. De een om zijn levensstandaard te verhogen, de ander om het aanzien, weer een ander om zich te kunnen blijven ontwikkelen en …… Daarbij is ons sociale leven ook belangrijk, gezin, familie, vrienden en kennissen. We leven in het digitale tijdperk en worden aan alle kanten continue bestookt met informatie. Rust is door al deze activiteiten soms ver te zoeken. Je komt tijd te kort. Dan kan je je af gaan vragen, waar je heen gaat of waarvoor je het allemaal doet.

Je bent ingesteld op een maandinkomen, die zekerheid laat je niet zomaar los. Zo is je functioneren op je werk meer dan belangrijk.
Geld stelt ons in de gelegenheid dingen te doen, lijkt ons leven soepeler te laten verlopen. Op die manier kan geld kan uiteindelijk het doel worden. Het lijkt als of je wordt geleefd. Dat geeft negatieve energie, wat weer maakt dat je het niet tot in het oneindige vol kunt houden. De vicieuze cirkel is rond.

Financial Life Planning is een adviesmethodiek die wensen en geld samenbrengt en die streeft naar een harmonieus leven.

Financial Life Planning – EVOKE

Bij advisering vanuit de EVOKE™ sta jij, als klant, te allen tijde centraal. EVOKE™ staat voor Explore, Vision, Obstacles, Knowledge en Execute. In deze volgorde worden van punten worden jouw situatie en jouw wensen besproken (E), om daarna te komen tot jouw levensvisie, doel en passie (V). Vervolgens worden de obstakels onder de loep genomen (O) en wordt de kennis (K) aangereikt om jouw doel te realiseren. Vanuit dat punt ga jij aan de slag en houden we contact om de realisering gaande te houden(E).

Jouw relatie met geld zal een nieuwe kennismaking worden. Geld is een middel en zou geen hindernis moeten zijn. Bij het inzicht krijgen in jouw huidige geldstromen worden onder andere hulpmiddelen van het NIBUD(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gebruikt.
Het doel is inzicht krijgen en op welke manier geld voor je kan gaan werken.

Het Business Model YOU, model zet ik in om te komen tot een balans van de dingen die je wil gaan doen. In 2013 heb ik meegewerkt aan de realisatie van dit boek.