INDIVIDUEEL - Wat gaan we doen?

Na een vrijblijvend en direct kennismakingsgesprek aan het werk.

Om het EVOKE-traject goed in te kunnen vullen zijn circa vijf gesprekken nodig.
Deze kunnen variëren van 1,5 uur tot 2 uur. Vanuit deze gesprekken komen we tot je levensdoel, op welke wijze je dat wilt invullen en hoe je de hindernissen kunt nemen. Je financiële situatie wordt in kaart gebracht, door enerzijds de opstelling van een financiële balans (vermogen en eventuele schulden) en anderzijds een overzicht van de netto gelden in je gezin. Met deze overzichten kan je zelf bepalen op welke wijze je je doel financieel wilt bereiken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij je thuis, het bedrijfsadres of op een neutrale plek. Waarbij van belang is dat we in een rustige omgeving met elkaar kunnen werken.

Als tarief wordt een uurtarief van €110,- gehanteerd, excl. BTW en eventuele reiskosten.

Na deze gesprekken is het mogelijk dat review, updates of herijkingen plaatshebben in korte gerichte gesprekken.
Een review zal naar mijn idee eens per 2 jaar plaatshebben, naar behoefte eventueel eerder indien grote ontwikkelingen hebben plaats gevonden in het je leven.